ul. Zamkowa 5 42-600 Tarnowskie Góry
32 285-41-60
32 381 22 20

biblioteka centralna

BIBLIOTEKA CentralNa

DYREKTOR

mgr Agnieszka Rudawska
tel. 32 285 41 60 wew. 22
dyrektor@biblioteka.tgory.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Szufla
tel. 32 285 41 60 wew. 23
32 285 65 11
ksiegowosc@biblioteka.tgory.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI

kierownik: mgr Magdalena
Janus-Kowalska
tel. 32 285 41 60 wew. 22
biblioteka@biblioteka.tgory.pl

DZIAŁ PROMOCJI

kierownik: mgr Ewa Rakowska
tel. 791 751 721
promocja@biblioteka.tgory.pl

SPECJALISTA DS. KADR

Dorota Czarnecka
tel. 32 285 41 60 wew. 22
kadry@biblioteka.tgory.pl

SPECJALISTA DS.
FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Pola Vesper
tel. 32 285 41 60 wew. 23
fundusze.zamowienia@biblioteka.tgory.pl

INSTRUKTOR ds.
BIBLIOTEK W MIEŚCIE

mgr Hanna Jaeger
tel. 32 285 41 60 wew. 20
instruktorzy@biblioteka.tgory.pl

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH

kierownik: mgr Joanna Dziwis
tel. 32 285 41 60 wew. 27
wypozyczalnia@biblioteka.tgory.pl

DZIAŁ GROMADZENIA
I OPRACOWANIA

kierownik: Margota Blaton
tel. 32 285 41 60 wew. 29
gromadzenie@biblioteka.tgory.pl

INSTRUKTOR ds. BIBLIOTEK
W POWIECIE

mgr Jacek Stącel
tel. 32 285 41 60 wew. 20
instruktorzy@biblioteka.tgory.pl

DZIAŁ DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

kierownik: Ewa Wiśniowska-Jagieła
tel. 32 285 41 60 wew. 24
dzialdladzieci@biblioteka.tgory.pl 

WYPOŻYCZALNIA
I CZYTELNIA NAUKOWA

kierownik: mgr Ewelina Korzus
tel. 32 285 41 60 wew. 25
czytelnianaukowa@biblioteka.tgory.pl

CZYTELNIA CZASOPISM

kierownik: Jolanta Kasperczyk
tel. 32 285 41 60 wew. 26
czytelnia@biblioteka.tgory.pl

WYPOŻYCZALNIA JĘZYKOWA I KSIĄŻKI MÓWIONEJ

kierownik: mgr Marta Stefanik
tel. 32 285 41 60 wew. 28
wypozyczalniajezykowa@biblioteka.tgory.pl

większe czcionki
kontrast