Ładowanie

Aktualności

Biblioteka Centralna

Kurs komputerowy on-line

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym kursie komputerowym on-line, kończącym się certyfikatem!

Kurs oraz egzamin w całości jest bezpłatny, finansowany ze środków unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warunkiem uczestnictwa w kursie on-line jest posiadanie swojego komputera z dostępem do Internetu.

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe w postaci podręcznika.

Kurs obejmuje programy pakietu Office na poziomie podstawowym- A lub średniozaawansowanym -B lub zaawansowanym- C.

Kurs przygotowuje do egzaminu zewnętrznego ECCC na danym poziomie zaawansowania.

W kursie mogą uczestniczyć następujące osoby:

• osoby, które mają 18 lat lub więcej,

• pracują lub zamieszkują na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego (zaliczamy tutaj powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze)

• mają to być osoby pracujące (dostarczają zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy) – zatrudnione na umowę o pracę, dzieło, zlecenie, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowa w celu przygotowania zawodowego, (osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub zlecenie dostarczają dodatkowo dokument ZUS RMUA na potwierdzenie odprowadzania zobowiązań publiczno-prawnych)

• osoby mogą być z wykształceniem podstawowym, zawodowym, średnim, policealnym lub wyższym,

• mogą brać udział osoby zatrudnione w mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorstwach,

a także w administracji publicznej,

• wykluczone są osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, nawet jeżeli dodatkowo pracują, ponieważ weryfikowane są na podstawie CEIDG, dodatkowo podpisują oświadczenie, iż nie prowadzą działalności lub nie są wspólnikami,

• wykluczeni są właściciele przedsiębiorstw oraz wspólnicy pełniący funkcje kierownicze,

• nie mogą brać udziału służby mundurowe,

• osoby chcące brać udział w kursie podstawowym A- nie mogły brać wcześniej udziału

w kursie komputerowym na tym samym poziomie, finansowanym ze środków publicznych (ze środków UE, urzędów pracy itp.)

Mile widziane będą osoby z niskimi kwalifikacjami i osoby po 50 roku życia.

Jak zgłosić swój udział w Szkoleniu? Skontaktuj się z nami pod nr telefonu 791 751 721 do godz. 15.30

Czas trwania kursu to 30 h szkoleniowych (1h=45 minut) . Zajęcia odbywać się będą poza godzinami pracy np.17.00-21.05 ( 5h szkoleniowych z dwiema przerwami po 10 minut), oczywiście godziny zajęć oraz ich częstotliwość zostaną dostosowane do Państwa wymagań. Planujemy, aby odbywały się 2-3 x w tygodniu. Szkolenia mogą się odbywać także w weekendy, wtedy też zajęcia mogą się odbywać po 8h szkoleniowych.

Kurs komputerowy realizowany jest w ramach projektu „Otwarci na nowe możliwości – kompetencje komputerowe i kwalifikacje językowe Twoją szansą na rozwój” dofinansowanego

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Regulamin projektu – kliknij tutaj

Załącznik nr 1 i 2 do regulaminu – kliknij tutaj

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco